Skilisens

Alle som deltar i skirenn må løse skilisens, mer informasjon finner du på Norges Skiforbunds nettsider. Velg mellom sesonglisens dersom du skal gå mer enn ett renn, eller engangslisens, dersom du kun skal delta i Stenfjellrunden. Kvittering for betalt sesonglisens må forevises ved henting av startnr.