Løypeprofil / kart

Stenfjellrunden 42 km 23 km 11 km
Høydeforskjell (SH) 200 meter 200 meter 90 meter
Høydeforskjell i en stigning (SHS) 160 meter 80 meter 60 meter
Sum stigning 850 meter 280 meter
Lengste stigning 2500 meter 2000 meter 1100 meter
Drikkestasjon 6 km – 23 km – 37 km 6 km – 18 km 5,5 km
Matstasjon 18 km – 32 km 9 km

Nedenfor finner dere kart og løypeprofil for Stenfjellrunden. Traseen ble lagt om i 2006 og er senere beholdt uforandret. Mye av løypetraseen ligger i skog-terreng, men det er også åpne myrer og åpent lende over Stenfjellet.

23 km alternativet følger traseen for fulldistansen på 42 km. Men fra Stenfjellet går vegen direkte ned til Steinsætra og videre mot Krakholen for så å fortsette de siste 10,5 km inn mot mål.

11 km følger samme trasê frem til krysningspunkt ut/inn før Lageråkvisla for så å følge løypa inn mot mål.

Se bilder og beskrivelse av traseen.
Når traseen sist ble preparert kan du se på Skisporet.no.

Lang løype 42 km:

Kort løype 23 km:

Kort løype 11 km: