Sett av lørdag 6. februar til Stenfjellrunden 2021!

Vang Skiløperforening gjør det vi kan for å få arrangert Stenfjellrunden 2021. Lørdag 6. februar er dagen. Vi kommer tilbake til i hvilket format rennet vil gå og hvordan vi skal forholde oss til smittevernsregler i gjennomføring av rennet. God trening og vel møtt lørdag 6. februar!

Kjetil Alm-Kristiansen