Kjøp og salg av startnummer

Det er mulig å selge sitt startnummer til annen løper om man er forhindret til å starte selv. Man endrer løper i EQtiming om startnummer selges.

For øvrig er det ingen refusjon av startkontingent ved sykdom!

 

Kjetil Alm-Kristiansen